X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

بسیجی بودن افتخاری است که لایق مردان بی ادعاست واگرما در سیرتحولی انقلاب اسلامیمان خوب بنگریم بی گمان یکی ازنهادهای مردمی عزت آفرین بسیج بوده است وبدون وجود نقش بسیج وبسیجی دردفاع مقدس وعرصه های سازندگی قطعا" بامشکلات جدی روبرو بودیم چرا که تفکر دینی امام راحل بسیج را درشکل قالبی نهادینه شده برای پاسداری ازارزشهای اصیل دینی وانقلابی به امانت گذاشت واگرما جایگاه بسیجی بودن را بتوانیم درک کنیم در آن صورت دوام نظام اسلامی نیز همچنان پایدارخواهد ماند وازآسیبهایی که درگذرزمان ایجادمی شود درامان خواهد ماند.

برای اینکه قداست وجایگاه رفیع بسیج دردوام حاکمیت اسلامی حفظ شود ازنگاه من بایستی به عوامل زیر توجه جدی شود:

1- بسیج نهادی مردمی است وسنگرهای واقعی آن قلوب مومنین است فلذا تفکر بسیجی بایستی توام باصعه صدر باشد وازتنگ نظریها واعمال شیوه های حزبیم دراین حیطه جدا" خودداری شود چراکه بسیج متعلق به ملت است ونه جریانات وگروههای تعریف شده.

2- برای بسیجی بودن مهمترین شاخص بایستی تقوای الهی باشد وبرضرورت رعایت اصول اخلاقی دراین نهاد تاکید فراوان شود وبنابراین تفکربسیجی بایستی تابعی از احکام دین مبین اسلام باشد واز شخص محوریها پرهیزشود چراکه حرمت اشخاص در آموخته های اسلامی تاجایی است که درخط اسلام محمدی(ص) باشد.

3- بسیج رانباید وارد بازیهای سیاسی آلوده نمود چراکه بسیج بازوی اقتدار نظام اسلامی است واگر بسیج در بازیهای سیاسی جناحی باندگرایانه درگیرشود درواقع اقتدارخودرا زیرسئوال می برد .

4- همه مردم بسیج را باشاخصه های ایثار جوانمردی و اخلاق مداری

ی شناسند ومحبوبیت بسیج هم حاصل همین شاخصه هاست فلذا اشخاصی که می خواهند بسیج رابی محابا وارد سیاست زدگیهای افراطی ویا تفریطی نمایند مطمئن باشند که به خطا میروند.

5- بسیجی ما باید الگوی فضائل اخلاقی واسوه ارزشهای واقعی باشد وتفکربسیجی یعنی اینکه درخط ولایت علوی باشیم بنابراین کسانیکه بافرصت طلبی بسیج را به نفع جریان هیاهو مصادره می نمایند مطمئن باشند این فرصت طلبی ارزش محسوب نمی شود وبلکه سوء مدیریتی درنقاب ارزش است.

6- بسیج باید در قلوب مومنین جای داشته باشد وجذبه بسیج بایستی قداستهای جهانشمول ارزشی باشد وبنابراین هربسیجی بایستی خود مبلغ اسلام ناب محمدی (ص) بارفتار وگفتار عملیش باشد .

7- واردکردن بسیج درسودسالاریهای دنیوی شایسته نیست وبنابراین اگر قراراست حرمت تفکربسیجی را پاس داریم بایستی منزلت فرهنگی ومعنوی بسیج را بالا ببریم والبته تفکر بسیجی که خود مجهز به کرامت علمی ومعنوی باشد درذات خود ازمنزلت دنیوی نیز بهره مند خواهدشد وضرورتی ندارد تفکر سود سالاری را دربدنه ویا مدیریت بسیج تزریق نمائیم چراکه مقاومت بسیج حاصل قداست معنوی آن است نه جلوه های مادی.

8- مواظب باشیم افرادیکه ازبهره هوشی بالایی بهره مندند ولی روح بیماری دارند وارد مدیریت این نهاد مقدس نشوند چراکه برای تیزهوشان مشکل مدار مهم جلب توجه است نه اسلام ناب محمدی (ص).

خلاصه کلام اینکه: بسیج ضامن بقای انقلاب است مواظب باشیم باسیاست زدگیها وارد فضای التهابی نشود وبلکه نام بسیج همیشه یادآور وحدت وهمدلی باشد